Wydruki SLS

Technologia SLS

Selektywne spiekanie laserowe to metoda polegająca drukowaniu poprzez zespalanie materiałów w postaci proszku, warstwa po warstwie, co następuje dzięki oddziaływaniu wiązki laserowej na powierzchnię proszku. 

Na warstwę proszku o grubości 0,02 – 0,06 mm rozprowadzoną na płycie bazowej, w punkty o ściśle zdefiniowanych współrzędnych, kierowany jest promień laserowy. Jego energia powoduje, że pojedyncze ziarna proszku łączą się ze sobą tworząc warstwę litego materiału. Przy budowie kolejnych warstw przedmiotu energia promienia laserowego doprowadza do połączenia się ziaren tej warstwy ze sobą oraz z warstwą poprzednią, która teraz spełnia rolę podłoża. Proces powtarzany jest aż do momentu wybudowania całego przedmiotu. Do tworzonego przedmiotu, w zależności od stopnia złożoności kształtu, mogą być dobudowywane dodatkowe, pomocnicze elementy (generowane przez program wewnętrzny urządzenia) które podtrzymują kolejne warstwy. Po zakończeniu procesu i oddzieleniu przedmiotu od płyty bazowej usuwa się  od niego elementy pomocnicze. Otrzymany przedmiot poddaje się obróbce wykończeniowej (prace ślusarskie i/lub obróbka mechaniczna oraz śrutowanie) prowadzącej głównie do usunięcia śladów pozostałych po podporach. Elementy spiekane mogą być także obrabiane elektroerozyjnie, skrawaniem, szlifowaniem.
Opisana technologia umożliwia wykonywanie elementów o skomplikowanych kształtach zewnętrznych i wewnętrznych (np. kanały chłodzące w formach wtryskowych).